Om företaget / About the company

Kateka är ett familjeföretag som under 20-25 år framförallt varit leverantör av textila förpackningsprodukter till
tvätteribranschen.

Vill Du veta mer om företaget? Klicka här!

About the company...

Do you want to know more about the company? Click here!

Vår affärsidé / Our business idea

Vår affärsidé är att ställa upp med kunskap och diskussioner om hur produkter kan utvecklas för att bäst tillmötesgå kundens behov och önskemål.

Är Du intresserad av vår affärsidé? Klicka här!

Our business idea...

Are you interested in our business idea? Click here!

Våra produkter / Our products

Vi har olika produkter som används inom tvätteribranschen såsom kapell, tvättsäckar m.m.

Är Du intesserad av Våra produkter? Klicka här!

Our products...

Are you interested in our products? Click here!

Kontakt / Contact

Vill Du Kontakta oss? Klicka här!

Do you want to contact us? Click here!