Om företaget

Kateka AB är ett familjeföretag som under 20-25 år framförallt varit leverantör av textila förpackningsprodukter till tvätteribranschen.

Vi hjälper våra kunder med rådgivning och utveckling avseende tvättsäckar och överdrag till tvättcontainers samt andra produkter.

About the company

Kateka AB   is a family business since 20-25 years and has primarily been supplier of textile packaging products for laundry-business. 

We help our customer with advice and development of laundry bags and covers for washing containers and other products.