Stängd / Closed

Halvöppen / Half open
Taket fälls bakåt /
the roof folded backwards

Öppen / Open

Runa

 

Invändigt kapell att användas för industri/arbetskläder. Kan även fås som utvändigt kapell.

Vagnens mått: b=70, d=80, h=150 (höjdmått räknat från botten av vagnen)

 

Inside covering to be used for industry/workwear. Can even be made as outside covering.

The containers measures: w=70, d=80, h=150 (the high is from bottom of the container)