Vår affärsidé

Vår affärsidé är att ställa upp med kunskap och diskussioner om hur produkter kan utvecklas för att bäst tillmötesgå kundens behov och önskemål. Produktutveckling sker i egna lokaler och prototyp görs i nära samarbete med kunden. Serietillverkning sker därefter genom legotillverkning, företrädesvis inom EU. Materialet är så långt möjligt EU-tillverkat.

Vi är lyhörda för våra kunders behov i smått och stort och tillverkar därför på beställning efter kundens önskemål. Detta innebär att vi inte kan ha någon större lagerhållning av våra produkter. Vår ambition är ändå att ha så kort leveranstid som möjligt.

Our business idea

Our business idea is to provide knowledge and discussions of how products can be developed to best meet the customer's needs and wishes. Product development is made in our own place and prototype is done in close cooperation with the customer. Series production is then made through subcontracting, preferably within the EU. The material is, as far as possible, produced in EU.

We are receptive to our customer's needs and therefore manufacture to order according to customer requirements. This means that we cannot have any larger storage of our products. Our ambition is still to have as short delivery time as possible.